Quý khách giay patin gia re lâu năm, thì với những Các bạn mới chơi thì nên phứt xộc quãng vừa phải, tuyệt đối chớ phanh đi vào những làn đường của người khác